Dos palabras... "GAME OVER"


POUMPOUMPOUM  !! MC T MORT !!! clarisimamente claro que somos asi.

Firmado:   Seed & Bird

No hay comentarios:

Publicar un comentario